Pwerdy-Powerhouse - Latest news

Pwerdy-Powerhouse LogoNewyddion
 

Art Exhibition 2024

Information to follow.

Parhau i ddarllen...


Art Exhibition 2024

Information to follow.

Parhau i ddarllen...


Art Exhibition 2024

Information to follow.

Parhau i ddarllen...


Art Exhibition 2024

Information to follow.

Parhau i ddarllen...


Art Exhibition 2024

Information to follow.

Parhau i ddarllen...


Art Exhibition 2024

Information to follow.

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Every Monday, during the winter. 10am - 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Every Monday, during the winter. 10am - 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Every Monday, during the winter. 10am - 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Every Monday, during the winter. 10am - 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!

Parhau i ddarllen...


Cyfarfod Aelodau'r Ardd

YR ardd logoMae eich gardd gymunedol eich angen chi!
Helpwch ni i greu'r ardd rydych chi ei heisiau trwy ddod i'n cyfarfod aelodau newydd bob deufis.
Byddwn yn cyfarfod am 7pm nos Fawrth 5ed Medi, dydd Mawrth 7fed Tachwedd a dydd Mawrth 2 Ionawr yn Y Pwerdy.

Email:tyfu@yrardd.org
Follow us on Facebook

Parhau i ddarllen...


MANIFFEST 2024

Hwylus LogoYmunwch yn y Parti Calan mwyaf EPIC gyda Hwylus!

Dydd Sul, Rhagfyr 31ain.
9.45yb - 3yp.

[This is a Welsh language event. If you are interested in attending an English language session contact Helen on hwylus.cymru@outlook.com]

Treulio diwrnod yng nghwmni bobl ysbrydoledig, i gyd am greu blwyddyn hudolus yn 2024.

Bydd y gweithdy yma amdano datblygu dy awen, a datblygu cynllun i wireddu dy freuddwyd.

Mi fyddi di hefyd yn cael y cyfle i flasu technegau lles a seicoleg positif i dy helpu wrth wynebu heriau o ddydd i ddydd...

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Every Monday, during the winter. 10am - 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Every Monday, during the winter. 10am - 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Private Function

Parhau i ddarllen...


Sesiwn Dylunio Gardd Yr Ardd 2

Yr arddDilyniant o Sesiwn Ddylunio 1

Dydd Mawrth Tachwedd 28ain

5pm tan 7pm

Y sesiwn olaf, i ddylunio’r mannau gwyrdd ger mynedfa’r Ardd, dan arweiniad Louise Cartwright a Caz Wyatt. Yn ystod y sesiwn byddwn yn dadansoddi ein canfyddiadau, yn penderfynu ar elfennau dylunio, ac yn gosod ein hoff elfennau ar ein map dylunio.

Cyfarfod ym Mhwerdy Pwerdy yn Llandysul. Bydd lluniaeth ar gael - i danio ein hymdrechion creadigol!

yn

Croeso i bawb ddod i rannu syniadau!

UNRHYW GWESTIYNAU? E-BOST LOUISE!

louise@cwmarian...

Parhau i ddarllen...


Private Function

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Cyfarfod Aelodau'r Ardd

YR ardd logoMae eich gardd gymunedol eich angen chi!
Helpwch ni i greu'r ardd rydych chi ei heisiau trwy ddod i'n cyfarfod aelodau newydd bob deufis.
Byddwn yn cyfarfod am 7pm nos Fawrth 5ed Medi, dydd Mawrth 7fed Tachwedd a dydd Mawrth 2 Ionawr yn Y Pwerdy.

Email:tyfu@yrardd.org
Follow us on Facebook

Parhau i ddarllen...


Gweithdy Anrhegion Nadolig

Yr ARdd logoGweithdy Anrhegion Nadolig

Dewch i fod yn greadigol gyda ni yn y Pwerdy!

Dydd Sadwrn, Tachwedd 4ydd, 10yb-1yp
Rhaid cofrestru erbyn Dydd Mercher, Hydref 27ain 2023: ymholiad@mgsg.cymru

Yr Ardd, Menter Gorllewin Sir Gar a Cered


Gweithdy Anrhegion Nadolig

Parhau i ddarllen...


Half Term Science Events
with The Big Science Project

The Big Science ProjectFORENSIC SCIENCE and MICROBES

The Big Science Project  are holding two Science events at the Pwerdy-Powerhouse

 

FORENSIC SCIENCE

on Wednesday 1st November, 9.30am - 3.30pm
A fun and fully interactive day learning all about DNA, liquid chromatography, graphology, fingerprints..... plus so much more!

MICROBES

on Thursday 2nd November, 9.30am - 3.30pm
Learn about the different types of bacteria and viruses, become contamination detectives! lots of hands-on microscope work......

Parhau i ddarllen...


Sgiliau Coginio yn y Cartref gyda Cook24

Cook24 logoYmunwch â’n cwrs Sgiliau Coginio yn y Cartref a dechrau ar daith goginio sydd nid yn unig yn gwella eich galluoedd coginio ond hefyd yn eich helpu i arbed ar eich treuliau bwyd. Ein nod cyffredinol yw grymuso unigolion drwy addysg, gan leihau eu gwariant bwydt tra'n nnwynhau prydau cartref blasus.
 
Dros 8 diwrnod, dros 3 awr bob dydd, byddwch yn ymchwilio itr grefft o goginio o gynhwysion craidd, darganfod strategaethau i leihau gwastraff
bwyd, meistroli technegau cynllunio prydau bwyd, ac yn ennill gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd sylfaenol...

Parhau i ddarllen...


Half Term Science Events
with The Big Science Project

The Big Science ProjectFORENSIC SCIENCE and MICROBES

The Big Science Project  are holding two Science events at the Pwerdy-Powerhouse

 

FORENSIC SCIENCE

on Wednesday 1st November, 9.30am - 3.30pm
A fun and fully interactive day learning all about DNA, liquid chromatography, graphology, fingerprints..... plus so much more!

MICROBES

on Thursday 2nd November, 9.30am - 3.30pm
Learn about the different types of bacteria and viruses, become contamination detectives! lots of hands-on microscope work......

Parhau i ddarllen...


GWEITHDY MWGWD i BLANT!

GWEITHDY MWGWD i BLANT!

OEDRAN 7-11 

DYDD LLUN 30ain - DYDD MAWTH 31 HYDREF, 1.00 - 4.00 yp

 yn Y PWERDY-POWERHOUSE, LLANDYSUL

 Mae’n CALAN GAEAF / SAMHAIN / CYFNOD BWCI-BO...Dewch i ymweld â’r ysbrydion, trwy gêmau drama ac fwgwdiau. Awn i’r coedwig gyda chrefft a hwyl a sbri!

 y ddau diwrnod am £25

Archebwch ar 07964763518

Fay & The Cramptonator

Parhau i ddarllen...


GWEITHDY MWGWD i BLANT!

GWEITHDY MWGWD i BLANT!

OEDRAN 7-11 

DYDD LLUN 30ain - DYDD MAWTH 31 HYDREF, 1.00 - 4.00 yp

 yn Y PWERDY-POWERHOUSE, LLANDYSUL

 Mae’n CALAN GAEAF / SAMHAIN / CYFNOD BWCI-BO...Dewch i ymweld â’r ysbrydion, trwy gêmau drama ac fwgwdiau. Awn i’r coedwig gyda chrefft a hwyl a sbri!

 y ddau diwrnod am £25

Archebwch ar 07964763518

Fay & The Cramptonator

Parhau i ddarllen...


Ceredigion: our early pre-history.
A talk by Martin Bates

Wednesday 25th October, 7pm at the Pwerdy-Powerhouse Community and Arts Centre, Pont-Tyweli, Llandysul SA44 4AH.

"Ceredigion: our early pre-history"
A talk by Martin Bates from University of Wales, Trinity Saint David

Cymdeithas Hanes Llandysul a'r Fro - Llandysul and District Local History Society
Everyone is welcome.
Members - free
Non-members: suggested donation of £3.

 

For more information, go to the Llandysul Local History Society website.

Parhau i ddarllen...


Lansiad Llyfr / Book Launch

The Priest's Wife by A G Rivett

Join us for a Desert-Island Discs style evening, in which publisher, Gillian Paschkes-Bell, talks with author, A. G. Rivett, about his new novel, The Priestʼs Wife.

Dychmygwch ynys Geltaidd ei hiaith, fil o flynyddoidd yn ôl ...

A G Rivett with Gillian Paschkes-Bell at the Logie Steading Bookshop outside Forres.
A G Rivett with Gillian Paschkes-Bell at the Logie Steading Bookshop outside Forres.

Friday 20th October 2023 at the Pwerdy-Powerhouse

7.30 Croeso cynnes!
Andrew and Gillian will be ready to offer a warm welcome, drinks and nibbles. To be followed by “The conversation”, introduced by Gillian, during which Andrew will read from his new book, The Priest's Wife...

Parhau i ddarllen...


Pedwarawd Pete Stacey

Jazz gwreiddiol o orllewin Cymru

Nos Sadwrn, Hydref 14 2023, 8yh
Tocynnau £10 / £8 : ar gael o siop ffab neu ar y drws
Lleoliad: Pwerdy Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau
Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Parhau i ddarllen...


Gŵyl Natur Pawb: Sgyrsiau ac arddangosiadau Crefft yn y Pwerdy

Sgyrsiau ac arddangosiadau Crefft yn y Pwerdy

Dydd Sadwrn Hydref 7fed

11yb-12yp Tom Cowcher: Ffermio cyfeillgar I natur
12yp – 1yp Kim Stoddart: Garddio mewn argyfwng hinsawdd
2yp – 3yp Adam yn yr Ardd
3yp – 4yp Llinos Hallgarth & Nia ap Tegwyn: Piclo
 
Hefyd yn y Llandysul Paddlers
Cerddoriaeth Fyw, Bwyd Stryd, Stondinau, Arddangosiadau
1 – 2yp Cyfarfod a chlywed gan Gynhyrchwyr Bwyd Lleol

Digywddiad am DDIM
Gweithgareddau i Bawb
Helfa Drysor – gyda gwobr

Parhau i ddarllen...


Pastries, painting and guided swim

Go with the Flow - Women's Retreat
The session will run from 10am-1pm on the 10th of September and will be at the Power House in Llandysul. The event tickets includes -

  • Brunch (drinks, granola, fruit and pastries)
  • Guided river swim with an open water swimming coach
  • Art workshop - Relaxing print making workshop, exploring gelli printing techniques to create a piece to take home
  • Journaling workshop
  • Plenty of drinks and snacks throughout the day
  • Goodie bag (full of glorious things to carry on your well-being journey at home)

This event is suitable for women 18+
Cost £49


Go to the Go with the Flow website to book and for further information...

Parhau i ddarllen...


Cyfarfod Aelodau'r Ardd

YR ardd logoMae eich gardd gymunedol eich angen chi!
Helpwch ni i greu'r ardd rydych chi ei heisiau trwy ddod i'n cyfarfod aelodau newydd bob deufis.
Byddwn yn cyfarfod am 7pm nos Fawrth 5ed Medi, dydd Mawrth 7fed Tachwedd a dydd Mawrth 2 Ionawr yn Y Pwerdy.

Email:tyfu@yrardd.org
Follow us on Facebook

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


Three Artists

Ann Fletcher-Williams, Nicolle Menegaldo, Kevin Pearse

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse

Monday 28th August to Sunday 3rd September 2023
Open daily 10.30am – 4pm
 

Ann Fletcher-Williams

Notions of Hiraeth: Abstract landscapes

Nicolle Menegaldo

Beauty in stillness: Landscapes, still life studies and portraiture.

Kevin Pearse

An emotional response to the beauty of nature expressed in figurative and non-figurative work.
 

Parhau i ddarllen...


New Collage by Matthew Douglas

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse


Open Studio 21st – 25th August 2023 by appointment 07904 918811
 
Exhibition: Saturday 26th August – all Day
Open Eventings: Friday 25th & Saturday 26th August 7 – 9pm

Matthews' work examines the edges where one material or concept meets another. He works in a variety of media often site specifically. 
Viewing is by appointment only See the Ceredigion Art & Craft Trail website for more details...

Parhau i ddarllen...


New Collage by Matthew Douglas

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse


Open Studio 21st – 25th August 2023 by appointment 07904 918811
 
Exhibition: Saturday 26th August – all Day
Open Eventings: Friday 25th & Saturday 26th August 7 – 9pm

Matthews' work examines the edges where one material or concept meets another. He works in a variety of media often site specifically. 
Viewing is by appointment only See the Ceredigion Art & Craft Trail website for more details...

Parhau i ddarllen...


New Collage by Matthew Douglas

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse


Open Studio 21st – 25th August 2023 by appointment 07904 918811
 
Exhibition: Saturday 26th August – all Day
Open Eventings: Friday 25th & Saturday 26th August 7 – 9pm

Matthews' work examines the edges where one material or concept meets another. He works in a variety of media often site specifically. 
Viewing is by appointment only See the Ceredigion Art & Craft Trail website for more details...

Parhau i ddarllen...


New Collage by Matthew Douglas

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse


Open Studio 21st – 25th August 2023 by appointment 07904 918811
 
Exhibition: Saturday 26th August – all Day
Open Eventings: Friday 25th & Saturday 26th August 7 – 9pm

Matthews' work examines the edges where one material or concept meets another. He works in a variety of media often site specifically. 
Viewing is by appointment only See the Ceredigion Art & Craft Trail website for more details...

Parhau i ddarllen...


New Collage by Matthew Douglas

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse


Open Studio 21st – 25th August 2023 by appointment 07904 918811
 
Exhibition: Saturday 26th August – all Day
Open Eventings: Friday 25th & Saturday 26th August 7 – 9pm

Matthews' work examines the edges where one material or concept meets another. He works in a variety of media often site specifically. 
Viewing is by appointment only See the Ceredigion Art & Craft Trail website for more details...

Parhau i ddarllen...


New Collage by Matthew Douglas

Ceredigion Art & Craft Trail Open Studio at the Pwerdy – Powerhouse


Open Studio 21st – 25th August 2023 by appointment 07904 918811
 
Exhibition: Saturday 26th August – all Day
Open Eventings: Friday 25th & Saturday 26th August 7 – 9pm

Matthews' work examines the edges where one material or concept meets another. He works in a variety of media often site specifically. 
Viewing is by appointment only See the Ceredigion Art & Craft Trail website for more details...

Parhau i ddarllen...


Sesiwn Crefft i bawb

Sesiwn Crefft Gwyliau’r Haf AM DDIM
Dydd Gwener, Awst 11eg a Dydd Gwener, Awst 18fed
12.30yp – 3.30yp
Yn y Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH
Croeso mawr i bawb!

Parhau i ddarllen...


Sesiwn Crefft i bawb

Sesiwn Crefft Gwyliau’r Haf AM DDIM
Dydd Gwener, Awst 11eg a Dydd Gwener, Awst 18fed
12.30yp – 3.30yp
Yn y Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH
Croeso mawr i bawb!

Parhau i ddarllen...


Collage Workshop

col·lage
ˈ
NOUN
From the French “coller” meaning to glue or stick
 
A piece of art made by sticking various different materials such as photographs and pieces of paper or fabric on to a backing.
 

  • the art of making collages

  • a collection or combination of various things:

                  "a collage of musical genres"

 
WORKSHOP DETAILS

Pwerdy-Powerhouse, Llandysul SA44 4AH
(parking available on road, or there is a car park about 5 minutes away)
Monday, 12th June 2023 – 10am to 2pm
Cost: £5 per person
 
A morning of creativeness with lots of bits of paper and glue – what could be nicer?  
 
My name is Jo Taylor and I am a local artist, but not – I should add - a specialist in collage...

Parhau i ddarllen...


2 day Colourful Basket Willow Weaving Workshop

This two-day willow weaving course at Pwerdy Powerhouse will teach you the skills to make a colourful round basket with lid, ideal to use as a wool or craft basket.

There will be a range of colourful willows to achieve the design shown in the photo to weave the sides and lid.

What you will learn:

– How to make a round stake and strand base
– How to add willow stakes for the sides
– A range of weaving strokes to complete the side – 3 Rod-Wale, English Rand, French Rand, German Wale...

Parhau i ddarllen...


2 day Colourful Basket Willow Weaving Workshop

This two-day willow weaving course at Pwerdy Powerhouse will teach you the skills to make a colourful round basket with lid, ideal to use as a wool or craft basket.

There will be a range of colourful willows to achieve the design shown in the photo to weave the sides and lid.

What you will learn:

– How to make a round stake and strand base
– How to add willow stakes for the sides
– A range of weaving strokes to complete the side – 3 Rod-Wale, English Rand, French Rand, German Wale...

Parhau i ddarllen...


Willow Lobster Pot Workshop

This 1-day willow weaving course at Pwerdy Powerhouse will teach you the skills to make a traditional lobster pot from our own Welsh-grown willow.
More details on https://westwaleswillows.co.uk/product/llandysul-lobster23/

Parhau i ddarllen...


Mae Eich Afon Eich Angen Chi

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mabwysiadu eich llednant leol fel rhan o grŵp mabwysiadu? Eisiau dysgu mwy am ansawdd dŵr yn eich ardal? Yna ymunwch â ni ar 10fed Mai yn Y Pwerdy. 
https://www.facebook.com/WestWalesRiversTrust
Nos Ferched 10fed o Fai, 6.30yh.

 

Parhau i ddarllen...


Y Daith Greadigol

Y Daith Greadigol
gyda artistiaid Ruth Brace, Jackie Shackson, a Jo Taylor

Arddangosfa ar agor bob dydd o 10yb tan 4yp
Dydd Gwener 5ed i ddydd Mawrth 9fed Mai
Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Cwrdd â'r Artistiaid

Cyfle i gwrdd â phob artist a darganfod mwy amdanyn nhw a'u gwaith.
Cyfle i bori trwy eu llyfrau braslunio.
Cyfle i gael cyngor ar sut i ddechrau arni a dal ati.
Dydd Gwener 5 Mai 11yb i 12.30yp a dydd Mawrth 9 Mai 11yb i 12...

Parhau i ddarllen...


Y Daith Greadigol

Y Daith Greadigol
gyda artistiaid Ruth Brace, Jackie Shackson, a Jo Taylor

Arddangosfa ar agor bob dydd o 10yb tan 4yp
Dydd Gwener 5ed i ddydd Mawrth 9fed Mai
Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Cwrdd â'r Artistiaid

Cyfle i gwrdd â phob artist a darganfod mwy amdanyn nhw a'u gwaith.
Cyfle i bori trwy eu llyfrau braslunio.
Cyfle i gael cyngor ar sut i ddechrau arni a dal ati.
Dydd Gwener 5 Mai 11yb i 12.30yp a dydd Mawrth 9 Mai 11yb i 12...

Parhau i ddarllen...


Y Daith Greadigol

Y Daith Greadigol
gyda artistiaid Ruth Brace, Jackie Shackson, a Jo Taylor

Arddangosfa ar agor bob dydd o 10yb tan 4yp
Dydd Gwener 5ed i ddydd Mawrth 9fed Mai
Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Cwrdd â'r Artistiaid

Cyfle i gwrdd â phob artist a darganfod mwy amdanyn nhw a'u gwaith.
Cyfle i bori trwy eu llyfrau braslunio.
Cyfle i gael cyngor ar sut i ddechrau arni a dal ati.
Dydd Gwener 5 Mai 11yb i 12.30yp a dydd Mawrth 9 Mai 11yb i 12...

Parhau i ddarllen...


Y Daith Greadigol

Y Daith Greadigol
gyda artistiaid Ruth Brace, Jackie Shackson, a Jo Taylor

Arddangosfa ar agor bob dydd o 10yb tan 4yp
Dydd Gwener 5ed i ddydd Mawrth 9fed Mai
Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Cwrdd â'r Artistiaid

Cyfle i gwrdd â phob artist a darganfod mwy amdanyn nhw a'u gwaith.
Cyfle i bori trwy eu llyfrau braslunio.
Cyfle i gael cyngor ar sut i ddechrau arni a dal ati.
Dydd Gwener 5 Mai 11yb i 12.30yp a dydd Mawrth 9 Mai 11yb i 12...

Parhau i ddarllen...


Y Daith Greadigol

Y Daith Greadigol
gyda artistiaid Ruth Brace, Jackie Shackson, a Jo Taylor

Arddangosfa ar agor bob dydd o 10yb tan 4yp
Dydd Gwener 5ed i ddydd Mawrth 9fed Mai
Pwerdy – Powerhouse, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Cwrdd â'r Artistiaid

Cyfle i gwrdd â phob artist a darganfod mwy amdanyn nhw a'u gwaith.
Cyfle i bori trwy eu llyfrau braslunio.
Cyfle i gael cyngor ar sut i ddechrau arni a dal ati.
Dydd Gwener 5 Mai 11yb i 12.30yp a dydd Mawrth 9 Mai 11yb i 12...

Parhau i ddarllen...


Noson Ffilm

Yn dangos y ffilm "Riverwoods: An Untold Story"

Dydd Sadwrn 29 Ebrill, mae drysau yn agor o 7yh, a'r ffilm yn ddechrau am 7.30-8.30yh a thrafodaeth ar ôl y dangosiad o 8.30-9.30yh.
Te/coffi a bisgedi. Croesewir rhoddion.
Cyfle i ddeall cyflwr eogiaid yn yr Alban (ac yr un mor berthnasol i Afon Teifi) a beth ellir ei wneud i helpu i'w cefnogi.
Rhaglen ddogfen hardd, obeithiol wedi'i hadrodd gan Peter Capaldi.

 

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Crefftau Pasg

Dydd Iau, Ebrill 6ed, 1.30-3.30yp

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Willow Plant Support Workshop

Weave your own willow wigwam/obelisk plant support that is bound to make your plants thrive and look beautiful in your garden.

10.30 – 4.30

If time allows, we will also make a peony crown to adorn your gardens.  Can also be used to support perennials such as ornamental poppies and annuals such as cosmos.

Suitable for beginners.

£65 per person including all materials and tools

Lunch not included but lots of tea and coffee  will be available.

Follow this link to book https://westwaleswillows...

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Celebrate Women for International Women's Day

We welcome anyone of any age to join us to Celebrate International Womens Day. You are more than welcome to join us for all or parts of the evening.

This is a combined event with Llandysul Paddlers Canoe Centre and Club and will be held at Llandysul Paddlers Lake and Pwerdy - Powerhouse

There will be a Social Paddle on the Lake, Guest speakers Merched y Môr, Food and Goodie Bags!

Please click on this link for more information, and to book!

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Free Meditation Session

This is the Blossom Time, a time to discover how magnificent you really are and experience true Peace and Love
 
Thursday 2nd March at 1.30pm
 
Pwerdy Power House, Chapel Street, Llandysul SA44 4AH
 
We will be sitting comfortably on seats but you might like to bring a cushion for extra comfort.

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Cyfnewid Hadau

Cyfnewid Hadau yny Pwerdy ar Ddydd Sadwrn25ain Chwefror, 10yb-12.30yp gyda'r Yr Ardd.

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Dysgu Cymraeg Trwy Arddio

Gweithdy dwyieithog AM DDIM ar arddio gyda Adam yn yr Ardd.
Dydd Sadwrn, Chwefror 18, 10yb-2yp
Archebwch lle are Eventbrite neu cysylltwch biodiversity@ceredigion.gov.uk

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...


Man Croeso Cynnes

Ymunwch a ni am baned a chlonc ac i drafod beth hoffech chi yn eich canolfan chi.
Oriau agor
Pob dydd Llun 10:30 - 12:30

Cysylltwch gyda 
Suzanne Hughes-Owen
01559 364947 vshug.2120@gmail.com

Parhau i ddarllen...