Pwerdy-Powerhouse - Latest news

Pwerdy-Powerhouse LogoNewyddion
 

Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Artist-in-residence

Parhau i ddarllen...


Llandysul Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDewch i gweithdai celf dan arweiniad proffesiynol i oedolion sydd wedi profi problem iechyd meddwl. Yn rhad ac am ddim, gyda diolch i arian gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Dydd Iau 1-3yp
18 Ebrill - Gwehyddu gyda thecstilau
25 Ebrill - 'Bits 'n Peaces' gyda Rose. Gweithio gyda stori byr, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgas a chreu collage ... Myfyrio ar yr hyn sy'n ein helpu i ddod o hyd i heddwch mewnol.
23 Mai - Gwneud gemwaith arian a chopr.
20 Mehefin - Creu gyda clai

Whether you want to learn new skills, make friends, get out of the house, create artwork to be proud of, boost confidence and self esteem or simply have fun in a welcoming and friendly environment then this may be for you, or someone you know...

Parhau i ddarllen...


Cylch Mair Richards

Datganiad ar ffidil a thelyn, ffliwt a phibau megin 
gan Jess Ward and Ceri Rhys Matthews

Mair Richards, Darowen
Mair Richards, Darowen
Archwilio repertoire Mair Richards, Darowen, ei brawd Dewi Silin, a’i thad; ei ffrindiau cerddorol, Ifor Ceri, Iolo Morgannwg, Maria Jane Williams, Augusta Hall ac eraill o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy noson o gerddoriaeth anffurfiol a sgwrs
 
Bu Mair Richards yn canu’r ffidil, y ffliwt a’r delyn yn ogystal a chasglu alawon, barddoniaeth a  hanes leol...

Parhau i ddarllen...


Coffee Morning for the Cat Action Trust

Cat Action Trust - picture of a catCoffee Morning for the Cat Action Trust

Power House, Llandysul.
Saturday 8th June 10.30am-12.00pm

Introduction 11am followed by
Talk given by Volunteer Representative: Monica Fernandez
Cat Fosterers sharing stories.

Refreshments  £2.00
 

Parhau i ddarllen...


Readings from the anthology
"Words on Troubled Waters"

Sunay 2nd June, 2.30pm
FREE Entry – books for sale
 
Published 2024 by Lutra River Press to raise awareness about the state of the Afon Teifi.
All profits to local environmental charities.
 
For more details email: info@lutrariverpress.uk

Parhau i ddarllen...


Llandysul and District Local History Society May meeting

Wednesday 29th May, 7pm

Pen Dinas Excavations
Talk Beca Davies, Royal Commission.

Everyone is welcome to come to our meetings.

Subscription from the 1st January: £14pa (£12 concessions). Non-members welcome donation of £3 per meeting.

www.hanesllandysulhistory.co.uk

Parhau i ddarllen...


Llandysul Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDewch i gweithdai celf dan arweiniad proffesiynol i oedolion sydd wedi profi problem iechyd meddwl. Yn rhad ac am ddim, gyda diolch i arian gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Dydd Iau 1-3yp
18 Ebrill - Gwehyddu gyda thecstilau
25 Ebrill - 'Bits 'n Peaces' gyda Rose. Gweithio gyda stori byr, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgas a chreu collage ... Myfyrio ar yr hyn sy'n ein helpu i ddod o hyd i heddwch mewnol.
23 Mai - Gwneud gemwaith arian a chopr.
20 Mehefin - Creu gyda clai

Whether you want to learn new skills, make friends, get out of the house, create artwork to be proud of, boost confidence and self esteem or simply have fun in a welcoming and friendly environment then this may be for you, or someone you know...

Parhau i ddarllen...


Cyfarfod Cynllunio yr Ardd

logo yr ardd

Dydd Mawrth, Mai 7fed, 6.30 - 8yh

Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yn Yr Ardd?

Allwch chi ein helpu gyda'n cynlluniwr plannu?

Dewch â'ch syniadau i siapio'r ardd.

Croeso i bawb!

Pwerdy, Stryd y Capel, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH

Parhau i ddarllen...


Llandysul Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDewch i gweithdai celf dan arweiniad proffesiynol i oedolion sydd wedi profi problem iechyd meddwl. Yn rhad ac am ddim, gyda diolch i arian gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Dydd Iau 1-3yp
18 Ebrill - Gwehyddu gyda thecstilau
25 Ebrill - 'Bits 'n Peaces' gyda Rose. Gweithio gyda stori byr, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgas a chreu collage ... Myfyrio ar yr hyn sy'n ein helpu i ddod o hyd i heddwch mewnol.
23 Mai - Gwneud gemwaith arian a chopr.
20 Mehefin - Creu gyda clai

Whether you want to learn new skills, make friends, get out of the house, create artwork to be proud of, boost confidence and self esteem or simply have fun in a welcoming and friendly environment then this may be for you, or someone you know...

Parhau i ddarllen...


Llandysul Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDewch i gweithdai celf dan arweiniad proffesiynol i oedolion sydd wedi profi problem iechyd meddwl. Yn rhad ac am ddim, gyda diolch i arian gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Dydd Iau 1-3yp
18 Ebrill - Gwehyddu gyda thecstilau
25 Ebrill - 'Bits 'n Peaces' gyda Rose. Gweithio gyda stori byr, ymarfer ymwybyddiaeth ofalgas a chreu collage ... Myfyrio ar yr hyn sy'n ein helpu i ddod o hyd i heddwch mewnol.
23 Mai - Gwneud gemwaith arian a chopr.
20 Mehefin - Creu gyda clai

Whether you want to learn new skills, make friends, get out of the house, create artwork to be proud of, boost confidence and self esteem or simply have fun in a welcoming and friendly environment then this may be for you, or someone you know...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Llandysul Women's Institute

the WIThursday 7th March, 7pm
Thursday 4th April, 7pm
Llandysul Women's Institute welcome new members! Coming along and meet us.

Parhau i ddarllen...


Yr Ardd Cyfarfod Aelodau

Yr aradd tyfu cymuned

Dydd Mawrth Mawrth 5ed, 7pm
Dydd Mawrth, Ebrill 2ail, 7yh

Mae eich gardd gymunedol eich angen chi! Helpwch ni i greu'r ardd rydych chi ei heisiau trwy ddod i'n cyfarfod aelodau bob deufis.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag elizabeth@yrardd.org

Parhau i ddarllen...


Sesiwn Grefftau Gwyliau y Pasg

rabbitDydd Gwener, Mawrth 29ain, 12.30 – 3.30yp

Croeso i bawb o bob oedran!
Am ddim
Yn Y Pwerdy

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Llandysul and District Local History Society March meeting

Wednesday 27th March, 7pm

“Just put it on my Account”  History of Llandysul Shops using Invoices. 

Talk by Jane Kerr

Everyone is welcome to come to our meetings.

Subscription from the 1st January: £14pa (£12 concessions). Non-members welcome donation of £3 per meeting.

www.hanesllandysulhistory.co.uk

 

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Welsh Water meeting

Monday 11th March, 2 - 4pm

Parhau i ddarllen...


Wildlife Recording Training

WWBIC logoLearn how to capture the wonders of wildlife through hands-on training in this exciting in-person event on Sunday 10th March, 10am - 1pm.

Join West Wales Bio-diversity Information Centre for an exciting day of wildlife recording at the Pwerdy Powerhouse Community and Arts Centre in Llandysul. This in-person event is perfect for anyone interested in learning more about the incredible wildlife around us.

During this training, you'll have the opportunity to explore and discover various techniques for recording wildlife in your local area...

Parhau i ddarllen...


Gitan yn y Pwerdy

Git®n Profile image with logo over TRA BO DAU album cover painting by Maria HayesGitân
Rajesh Davies & Stacey Blyth

Nos Sadwrn Mawrth 9, 7yh
 Ymunwch â ni  ar antur gerddorol, yn teithio o alawon a melodiau gwerin Cymru i ragas a rhymau India.

Tocynnau £10 / £8 ar gael o Siop Ffab, Llandysul neu ar y drws.
www.gitan.co.uk

Datganiad dwyieithog Gitân i'r wasg
Cerddoriaeth Gitân yw taith gerdded gyda dau ffrind rhwng dau fyd, pob un yn dal llinyn cerddorol eu mamwledydd brodorol neu fabwysiedig ac yn dod â nhw at ei gilydd i greu tapestri stori sonig hardd...

Parhau i ddarllen...


Llandysul Women's Institute

the WIThursday 7th March, 7pm
Thursday 4th April, 7pm
Llandysul Women's Institute welcome new members! Coming along and meet us.

Parhau i ddarllen...


Yr Ardd Cyfarfod Aelodau

Yr aradd tyfu cymuned

Dydd Mawrth Mawrth 5ed, 7pm
Dydd Mawrth, Ebrill 2ail, 7yh

Mae eich gardd gymunedol eich angen chi! Helpwch ni i greu'r ardd rydych chi ei heisiau trwy ddod i'n cyfarfod aelodau bob deufis.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag elizabeth@yrardd.org

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


CINIO CYMUNEDOL A CYFLWYNIAD DYLUNIO

Yr ARdd logoYmunwch â ni am swper Nos Fawrth, Ionawr 30, 5.30-7.30yh, lle byddwn yn cyflwyno cynllun yr ardd , yn cofnodi eich argymhellion ac yn rhoi gwybod i chi am ddiwrnodau gwaith garddio yn y dyfodol.


 

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Warm Spaces at the Powerhouse

blue cup and saucer with a heartWarm Spaces

A chance to chat over a cuppa, with talks and activities.
Join us on a Monday from 10am to 12.30pm.
Everyone is welcome and it's free!


Dates for your diary

8th January 2024 Alex Holloway of Joyful life group Chair exercises/dance and laughter and Yoga

15th January Refreshments and a chat. All welcome to join us. Share information to all in the group about local facilities and help in the community. Connecting Carmarthenshire, look out for loneliness, want to feel better, Carer’s Trust - short breaks for carers...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...


Cymunedau Creadigol
Gweithdai Creadigol am ddim yn y Pwerdy-Powerhouse

Image of various creative art activitiesDyma cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau, mynd allan o’r tŷ, creu gwaith celf i fod yn falch ohono, hybu hyder a hunan-barch neu gael hwyl mewn amgylchedd croesawgar a chyfeillgar. Efallai mai dyma’r peth i chi, neu rywun rydych yn ei adnabod 🙂

Nid oes angen profiad a bydd deunyddiau'n cael eu darparu.
Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cysylltwch i gadw eich lle cyn gynted â phosibl. Sylwch, efallai y bydd yn rhaid i ni gyfyngu ar archebion yn dibynnu ar lefelau diddordeb ac argaeledd...

Parhau i ddarllen...