Pwerdy-Powerhouse - Croeso i'r Pwerdy

Pwerdy-Powerhouse LogoCroeso i'r Pwerdy

Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau

Dyma'r gweledigaeth Y Pwerdy i ddatblygu fel canolfan daparu cyfleoedd creadigol ar gyfer cwricwlwm amgen, i roi cyfle i bawb yn y gymuned  gael mynediad i ddysgu a chynhwysiant a fydd yn cwmpasu ac yn cynnwys anghenion pawb.  Bydd hyn yn cyrraedd nodau ac amcanion Y Pwerdy a dyna oedd bwriad y grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio gyda'i gilydd  am dros 10 mlynedd i ddod a'r adeilad yn ôl at ddefnydd  y gymuned.