Pwerdy-Powerhouse - Croeso i'r Pwerdy

Pwerdy-Powerhouse LogoCroeso i'r Pwerdy

Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau

Dyma'r gweledigaeth Y Pwerdy i ddatblygu fel canolfan daparu cyfleoedd creadigol ar gyfer cwricwlwm amgen, i roi cyfle i bawb yn y gymuned  gael mynediad i ddysgu a chynhwysiant a fydd yn cwmpasu ac yn cynnwys anghenion pawb.  Bydd hyn yn cyrraedd nodau ac amcanion Y Pwerdy a dyna oedd bwriad y grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio gyda'i gilydd  am dros 10 mlynedd i ddod a'r adeilad yn ôl at ddefnydd  y gymuned.

Mae'r Pwerdy - Pwerdy yn ofod croesawgar sy'n hyblyg ac y gellir ei ddefnyddio at amrywiaeth o ddibenion megis fel Gofod Oriel ar gyfer arddangosfeydd, Gweithdai, Cyfarfodydd, Lleoliad Cerdd, ac ar gyfer llogi preifat.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth am logi'r Pwerdy - Powerhouse.

 
Credit:The Pete Stacey Jazz Quartet
The Pete Stacey Jazz Quartet
Ffair Crefft
Ffair Crefft
Credit:Arddangosfa
Arddangosfa
 Sesiwn Crefft i Blant
Sesiwn Crefft i Blant
 Oriel
Oriel